Epidemiologisch


Binnen de gezondheidszorg neemt de epidemiologie een steeds belangrijkere plaats in. Deze methodologische discipline is namelijk onmisbaar bij intra– en extramuraal patiëntgebonden onderzoek, bij onderzoek dat is gericht op de volksgezondheid, bij gezondheidszorgonderzoek en bij het formuleren van beleid op al deze terreinen. 

Het zelf uitvoeren van (klinisch) epidemiologisch onderzoek, maar ook het beoordelen van de resultaten van anderen, vereist grondige kennis van de beginselen van epidemiologische analyse. Hygicare kan behulpzaam zijn bij het uitvoeren van epidemiologisch onderzoek, bij het samenvatten (beschrijvende statistiek) van de uitkomsten van epidemiologische onderzoeken en bij interpretatie en kwantificering (inferentiële statistiek).Klantcases

Hoe kun je eenvoudig verbeteren? Hygicare denkt daarover al jaren met ons mee
Hester van der Jagt, kwaliteitsmanager Zonnehuisgroep Vlaardingen.


Onze klanten

HRZU
HP achterhoek
HP enschede oldenzaal
DZ
GGNET
Gelre