Interne audits


Het uitvoeren van interne audits vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Een audit is alleen effectief als deze wordt uitgevoerd door mensen die de juiste kennis en auditvaardigheden beheersen. Deze training leidt potentiële interne auditoren op.

De basiscursus “Interne audits” is erop gericht om de benodigde basiskennis op te doen om op een goede wijze resultaat te behalen uit interne audits. Na voltooiing van de opleiding is de deelnemer in staat op een praktische manier interne audits uit te voeren. De deelnemer voldoet aan de norm NEN 19011.

Inhoud van de training 'interne audits'

 • Hoe verloopt het proces binnen de organisatie?
 • Waar zitten knelpunten (mens/ techniek gebonden) en verbeteringen?
 • Richtlijnen en achtergronden m.b.t. interne audits
 • Inleiding op Continue verbetering Deming (plan do check act)
 • De auditprocedure:
  • voorbereiding,
  • uitvoering,
  • rapportage,
  • weging
  • verbetering
 • De interne audit als verbeterinstrument
 • Sociale vaardigheden en interviewtechnieken 
 • Cases auditgesprekken en rollenspellen
 • Casus interne audit in de praktijk.
 • Verbetermogelijkheden
 • Auditen in de praktijk


Klantcases

Hoe kun je eenvoudig verbeteren? Hygicare denkt daarover al jaren met ons mee
Hester van der Jagt, kwaliteitsmanager Zonnehuisgroep Vlaardingen.


Onze klanten

HRZU
HP achterhoek
HP enschede oldenzaal
DZ
GGNET
Gelre