Interne/ externe audits


Een audit is een onafhankelijk onderzoek waarbij onderzocht wordt in hoeverre er wordt voldaan aan gemaakte afspraken en criteria. Een audit is een waardevol instrument. Het plannen, uitvoeren, rapporteren en opvolgen van verbeteracties is, mits goed uitgevoerd, een goed hulpmiddel bij het verwezenlijken van de ambities van een organisatie.

Auditing dwingt tot nadenken, analyseren en verbeteren. Het is een moment van reflectie op de eigen activiteiten waar in de hectiek van alle dag niet altijd aan toegekomen wordt. Een uitgebalanceerd programma, al of niet thematisch geprogrammeerd, zorgt voor overzicht en inzicht in de samenhang van processen en de rol van zowel de directie als de medewerkers in dit geheel.

Hygicare heeft ruime ervaring in het uitvoeren van zowel interne- als externe audits binnen zorginstellingen. Hierbij werken wij onafhankelijk, onbevooroordeeld en wordt er met een  kritische frisse blik gekeken.Klantcases

Hoe kun je eenvoudig verbeteren? Hygicare denkt daarover al jaren met ons mee
Hester van der Jagt, kwaliteitsmanager Zonnehuisgroep Vlaardingen.


Onze klanten

HRZU
HP achterhoek
HP enschede oldenzaal
DZ
GGNET
Gelre