Patientveiligheid & zorgkwaliteit


Veiligheid van uw patiënten staat binnen de organisatie altijd centraal. De gezondheidszorg staat of valt zelfs met patiëntveiligheid. ZekerZo is een opleidings- en adviesbureau voor de gezondheidszorg met bovengenoemde voordelen. Met onze opleidingen, trainingen en workshops helpen wij uw organisatie beter te functioneren. Denkt u hierbij aan de PRISMA training – opleiding patiëntveiligheid: dé ideale methode om uw incidentenanalyse op een systematische manier uit te voeren.

PRISMA training – hoe gaat dit in zijn werk?

Wanneer u kiest voor de PRISMA training van ZekerZo, kiest u voor een methode die u systematisch kunt uitvoeren. Door middel van een oorzakenboom worden de faalfactoren verzameld. Op basis hiervan worden de basisoorzaken helder. Menselijk handelen, processen, het gebruik van apparatuur en systemen staan hierbij centraal. Met inzicht in de basisoorzaken kunnen verbeteracties worden voorgesteld die structurele verbeteringen realiseren en soortgelijke incidenten voorkomen.

Zorginstellingen moeten veilig zijn. Het is belangrijk dat het risico op infecties en overlijden zo klein mogelijk is. Daarom verplicht de overheid ziekenhuizen tot het gebruik van een veiligheidsmanagementsysteem voor de registratie van incidenten, wondinfecties, klachten, medicatiefouten en nog veel meer.

Een andere vereiste is dat organisaties in de zorg en laboratoria voldoen aan een kwaliteitsstandaard. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt hen daarbij. Wij hebben al veel organisaties begeleid bij het behalen van een kwaliteitscertificaat. Zo’n certificaat zien wij niet als een doel, maar als een middel ter verbetering. Bij ons geen dikke handboeken en ellenlange procedures. Kort en helder is ons credo. Wilt u uw medewerkers zelf interne audits laten uitvoeren? Wij leren hen graag hoe ze te werk moeten gaan.Klantcases

Hoe kun je eenvoudig verbeteren? Hygicare denkt daarover al jaren met ons mee
Hester van der Jagt, kwaliteitsmanager Zonnehuisgroep Vlaardingen.


Onze klanten

HRZU
HP achterhoek
HP enschede oldenzaal
DZ
GGNET
Gelre