Prisma


Met een goede opleiding patiëntveiligheid kunt u grote stappen nemen in het bevorderen van patientveiligheid. Want de veiligheid van uw patiënten staat binnen een zorgorganisatie altijd centraal. De gezondheidszorg staat of valt zelfs met patiëntveiligheid.

Hygicare verzorgt PRISMA trainingen. PRISMA staat voor 'Prevention Recovery Information System for Monitoring and Analysis'. De PRISMA-methode is bij uitstek geschikt om trends en patronen te constateren in de oorzaken van meerdere incidenten. Ook helpt de methode u verbetermaatregelen te treffen om in het vervolg incidenten te voorkomen.

Met PRISMA worden de basisoorzaken van een incident bepaald en geclassificeerd. Na een aantal incidenten wordt er door PRISMA inzicht verkregen in verschillende oorzaken van incidenten in een zorgorganisatie. Voor de belangrijkste en meest voorkomende oorzaken kunnen er verbetermaatregelen worden getroffen.

In deze training maakt u op praktische wijze kennis met de PRISMA-methode en leert u deze toe te passen door te oefenen met voorbeelden uit uw eigen organisatie

In de PRISMA training komt het volgende aan bod:

 • Doel en toegevoegde waarde van PRISMA.
 • Stappen van PRISMA.
 • Opvolgen en monitoren van de getroffen verbetermaatregelen.
 • Uitvoeren van een PRISMA-analyse:
  • Hoe komt u tot basisoorzaken van het incident?
  • Hoe maakt u een oorzakenboom?
  • Hoe classificeert u de basisoorzaken in technische, organisatorische en menselijke factoren volgens het Eindhoven Classificatie Model?
  • Hoe formuleert u verbetermaatregelen voor de veelvoorkomende oorzaken?


Klantcases

Hoe kun je eenvoudig verbeteren? Hygicare denkt daarover al jaren met ons mee
Hester van der Jagt, kwaliteitsmanager Zonnehuisgroep Vlaardingen.


Onze klanten

HRZU
HP achterhoek
HP enschede oldenzaal
DZ
GGNET
Gelre