Procesverbetering


De patiënt komt binnen, en dan …? Is de zorgvraag van de patiënt en het aanbod van de organisatie op elkaar afgestemd? En gaat de patiënt uiteindelijk, gezien zijn omstandigheden, tevreden naar huis? Kortom, hoe loopt het zorgpad, vanuit de patiënt gezien en is dat pad voor zowel patiënt als organisatie en zorgverlener optimaal? Werken de zorgverleners die met de vraag van de patiënt bezig zijn optimaal samen? Met deze vragen zijn we met klanten aan de slag. Kijken vanuit een lean perspectief (procesoptimalisatie) én kijken vanuit de bril van samenwerking (multidisciplinair) leidt op korte termijn tot snellere zorg voor patiënten, betere kwaliteit van zorg en meer ademruimte voor zorgverleners.

Naast optimalisatie van de processen en zorgpaden binnen een organisatie is goede aansluiting met de voor- en achterkant van het proces gewenst. Waar komt de patiënt vandaan? En waar gaat de patiënt naartoe? Is de overdracht snel, is de informatie vanuit de ketenpartner volledig, zijn afspraken geborgd? Ketenzorg vraagt om samenwerkingsvaardigheden, om goede borging van afspraken op meerdere niveaus en om een zakelijke fundering van die samenwerking. Met minder personeel, een efficiëntere logistiek, lagere kosten.

Wij begeleiden bij het implementeren van zorgpaden, van ketenzorg, als projectleider of als interim manager. Wij ondersteunen bij het onderzoeken en (her)organiseren van al dit soort processen. Zelfs over een compleet nieuwe dienst kunnen wij met u meedenken. Wij leveren advies voor concrete verbeteringen en/of gaan aan de slag met het verbeteren van de onderlinge samenwerking.
Klantcases

Hoe kun je eenvoudig verbeteren? Hygicare denkt daarover al jaren met ons mee
Hester van der Jagt, kwaliteitsmanager Zonnehuisgroep Vlaardingen.


Onze klanten

HRZU
HP achterhoek
HP enschede oldenzaal
DZ
GGNET
Gelre