Trendanalyses


Meebewegen met veranderingen kan alleen als je weet wat er speelt. Anticiperen op trends in de zorg vraagt verder onderzoek en het vertalen van ontwikkelingen naar de dagelijkse zorgpraktijk. Kortom, hoe verandert een bepaalde functie door nieuwe trends en welke stappen kunt of moet u nu al zetten om in te kunnen spelen op de toekomst? Hygicare kan ondersteunen bij  het uitvoeren van trendanalyses.

Ten attentie van patientveiligheid kunnen er ook trendanalyses worden uitgevoerd. Als bepaalde kenmerken van incidentmeldingen worden beschouwd in een bepaalde tijdsperiode, is het mogelijke bepaalde trends waar te nemen, die van betekenis kunnen zijn.
Men kan bijvoorbeeld de doorlooptijd bepalen tussen tijdstip incident, tijdstip melding, tijdstip analyse sec beschouwen, maar ook hoe doorlooptijden zich verhouden in het ene kwartaal ten opzicht van d het andere kwartaal. Per tijdsperiode kan worden gekeken naar:  

  • Aantal melders op functieniveau
  • Absolute meldingsaantallen op een locatie
  • Op welke dag en tijdstip komen de meeste incidenten voor
  • Geavanceerde analyse: database analyse


Klantcases

Hoe kun je eenvoudig verbeteren? Hygicare denkt daarover al jaren met ons mee
Hester van der Jagt, kwaliteitsmanager Zonnehuisgroep Vlaardingen.


Onze klanten

HRZU
HP achterhoek
HP enschede oldenzaal
DZ
GGNET
Gelre