Nieuwe wetgeving 2020 Zorg en Dwang


De nieuwe wet Zorg en Dwang gaat over de vraag wanneer onvrijwillige zorg mag worden toegepast, zowel thuis als in verpleeghuis. De wet is van toepassing voor mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking. Het uitgangspunt van de wet is: nee, tenzij. Voor de thuissituatie is onvrijwillige zorg nu nog niet wettelijk geregeld. Voor het verpleeghuis wel. Dat is de huidige wet BOPZ (Wet Bijzondere opname psychiatrische ziekenhuizen). Deze wet komt dan te vervallen. Maatwerk is belangrijk bij deze nieuwe wetgeving.
Hygicare volgt de ontwikkelingen over deze nieuwe wet op de voet. Hygicare kan u informeren en begeleiden bij het opstellen van het zorgplan. Voor meer info: https://vrijheidenveiligheid.nl/

Terug naar uitgelicht


Klantcases

Hoe kun je eenvoudig verbeteren? Hygicare denkt daarover al jaren met ons mee
Hester van der Jagt, kwaliteitsmanager Zonnehuisgroep Vlaardingen.


Onze klanten

HRZU
HP achterhoek
HP enschede oldenzaal
DZ
GGNET
Gelre