Nieuwe wetgeving AVG mei 2018


Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet AVG van kracht. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. De AVG legt meer verantwoordelijkheid bij degene die de persoonsgegevens verwerkt. Deze ‘verwerkingsverantwoordelijke’ moet kunnen aantonen dat zijn  gegevensverwerkingen voldoen aan de eisen van de verordening. En dat het niveau van beveiliging is afgestemd op de mogelijke risico’s van de gegevensverwerkingen voor degene van wie de gegevens worden verwerkt (de ‘betrokkenen’).
Het zal duidelijk zijn dat de AVG grote impact heeft op de sector gezondheidszorg, met verregaande consequenties. Juist in deze sector worden op grote schaal persoonsgegevens en privacygevoelige informatie opgeslagen. 


De regels dwingen alle zorgverleners om zorgvuldig om te gaan met de privacygevoelige informatie van hun patiënten.
Hygicare kan u behulpzaam zijn bij vragen op het gebied van de AVG.

Terug naar uitgelicht


Klantcases

Hoe kun je eenvoudig verbeteren? Hygicare denkt daarover al jaren met ons mee
Hester van der Jagt, kwaliteitsmanager Zonnehuisgroep Vlaardingen.


Onze klanten

HRZU
HP achterhoek
HP enschede oldenzaal
DZ
GGNET
Gelre